Produktu katalogs

Foto

Apraksts

 Filter 1

3MTM 6051 sērijas gāzu/tvaiku filtrs

Aizsardzības līmenis - A1 pret organiskām gāzēm/tvaikiem (viršanas punkts >65oC).

 C--fakepath-Filter 2

3MTM 6054 sērijas gāzu/tvaiku filtrs

Aizsardzības līmenis - K1 pret amonjaku un tā atvasinājumiem.

 C--fakepath-filter 3

3MTM 6055 sērijas gāzu/tvaiku filtrs

Aizsardzības līmenis - A2 pret organiskiem tvaikiem, neorganiskiem tvaikiem.

 C--fakepath-filter 4

3MTM 6057 sērijas gāzu/tvaiku filtrs

Aizsardzības līmenis - ABE1 pret organiskiem tvaikiem, neorganiskiem tvaikiem un skābju gāzēm (viršanas punkts >65oC).

 filter 5

3MTM 6059 sērijas gāzu/tvaiku filtrs

Aizsardzības līmenis - ABEK1 pret organiskām (viršanas punkts >65oC), neirganiskām un skābju gāzēm, amonjaku un tā atvasinājumiem.

 filter 6

3MTM 6075 sērijas gāzu/tvaiku filtrs

Aizsardzības līmenis - A1 + formaldehīds pret organiskiem tvaikiem (viršanas punkts >65oC) un formaldehīdu.

 C--fakepath-filter 7

3MTM 6098 sērijas gāzu/tvaiku un daļiņu filtrs

Aizsardzības līmenis - AXP3R pret viena savienojuma organiskiem tvaikiem (viršanas punkts >65oC) un daļiņām, kā arī acetonu

Piesakies un saņem jaunumus e-pastā


 

SIA PC.Green